Předání gratulačního listu k šedesátinám Honzi Nemca.