Plnění odznaků odborností je určeno mladým hasičům do 18 let a je součástí vzdělávacího systému mladých hasičů.

Pilířem vzdělávacího systému dětí a mládeže SH ČMS je plnění odznaků odborností. Na plnění odznaků odborností volně navazuje plnění odznaků specializací. Zatím co odznaky odborností presentují spíše stránku vědomostní, odznaky specializací jsou zaměřeny na rozvoj dovednosti.

Dovednostní stránku rozvoje mladého hasiče kromě odzanků specializací presentují i výkonnostní třídy. Limity pro plnění výkonnostních tříd jsou součástí Směrnice hry Plamen a Směrnice celoroční činnosti dorostu.

Specifické postavení v rámci vzdělávacího systému dětí a mládeže SH ČMS má vzdělávání „pomocníků vedoucích kolektivů MH“ – instruktorů. Instruktorem se může stát mladý hasič ve věku 15-18 let, který úspěšně složí zkoušku III. stupně vedoucího mládeže. Složení zkoušky by mělo předcházet k získání odznaku odbornosti Instruktor. III. stupeň vedoucího mládeže lze získat buď prostřednictvím vzdělávacích kurzů okresních sdružení hasičů nebo v rámci 14-denního prázdninového vzdělávacího kurzu – Letní školy instruktorů.

Metodika výuky k získání odbornosti

Zdroj: dh.cz

Pro výuku a testaci odborných znalostí mladých hasičů také slouží program Mladý hasič pro PC.