Název jednotky:      JSDH Dvorce     
Evidenční číslo jednotky:    811 175
Kategorie jednotky    II/1
Celkový počet členů zásahové jednotky    14
———————————————————–
Funkce v jednotce      Příjmení, jméno

Velitel jednotky             Bortl Pavel
Velitel družstva             Kyša Leopold ( ZVJ)
Velitel družstva             Páleník Tomáš
Hlavní strojník              Mrvec Josef
Strojník                          Kolín Jan
Strojník                          Bárky Jan
Hasič                              Veselý Lubomír
Hasič                              Venera Miroslav
Hasič                              Gabčo Michal
Hasič                              Masný Zdeněk
Hasič                              Novák Jiří
Hasič                              Kašík Vladimír
Hasič                              Teplík Svatopluk
Hasič                              Herold Petr