Název jednotky:      JSDH Dvorce     
Evidenční číslo jednotky:    811 175
Kategorie jednotky    II/1
Celkový počet členů zásahové jednotky    12
———————————————————–
Funkce v jednotce      Příjmení, jméno

Velitel jednotky             Bortl Pavel
Velitel družstva             Kyša Leopold ( ZVJ)
Hlavní strojník              Mrvec Josef
Strojník                          Kolín Jan
Strojník                          Bárky Jan
Strojník                          Zdeněk Masný
Strojník                          Miroslav Venera
Hasič                              Veselý Lubomír
Hasič                              Novák Jiří
Hasič                              Kašík Vladimír
Hasič                              Teplík Svatopluk
Hasič                              Herold Petr