Název jednotky:      JSDH Dvorce     
Evidenční číslo jednotky:    811 175
Kategorie jednotky    II/1
Celkový počet členů zásahové jednotky    14

Hasiči nelikvidují pouze požáry, ve 21. století jsou univerzálními záchranáři

Čtrnáct členů má v tuto chvíli zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů Dvorce. Rozhodnutí zřídit tuto jednotku přitom obci vyplynulo přímo ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Úkolem členů zásahové jednotky je hašení požárů a provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Tato činnost se považuje za výkon občanské povinnosti.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Dvorce spadá do kategorie JPO 2, tj. do kategorie jednotek s výjezdem do pěti minut po vyhlášení poplachu. Prioritně přitom jednotka zasahuje v katastru obce Dvorce. Finančně je akceschopnost jednotky kryta z rozpočtu obce.