Zdravotnická záchranná služba MSK zahájila v roce 2019 spolupráci s šesti vybranými jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO), které mohou v indikovaných případech urychlit poskytnutí první pomoci pacientům. V případě závažného zdravotního problému jsou z rozhodnutí zdravotnického operačního střediska ZZS vyslání na místo i vycvičení, vyškolení a vybavení hasiči JSDHO, kompetentní k poskytování plánované první pomoci.
Ve vytipovaných lokalitách byly vybrány jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO), kterým byla nabídnuta možnost zapojit se do systému poskytování první pomoci. Po intenzivní přípravě školiteli ZZS MSK se jednotky Mosty u Jablunkova, Staré Hamry, Lomnice u Rýmařova, Dvorce, Osoblaha a Budišov nad Budišovkou zapojily do praxe.
Pomoc na vyžádání je využívána u stavů nejvyšší naléhavosti – resuscitací, těžkých úrazů, dopravních nehod, či bezvědomí. Přináší zkrácení času poskytnutí první pomoci před příjezdem profesionálních záchranářů, a to právě v situ
acích bezprostředně ohrožujících život postiženého. Ročně zasahují zmíněné jednotky přibližně pěti desítek pacientů.
Vzdělání i zdravotnické vybavení, které členové JSDH obcí získali, je dále doplňováno v režii školitelů ZZS MSK, a to s plnou finanční participací Moravskoslezského kraje. Díky ní bylo možno nyní zajistit také další vybavení pro praktické vzdělávání v hodnotě bezmála 150 000 korun. Pořízeno bylo například třicet kusů Asistenta srdeční masáže, AED defibrilátor i pět defibrilátorů cvičných, stejně jako další pomůcky. Všechny pomohou k vysoce efektivnímu vzdělávání zapojených dobrovolných hasičů, kteří svou včasnou a kvalitně provedenou první pomocí mohou výrazně zvýšit naději pacienta na úspěšnou záchranu.