JSDHO Dvorce průběžně monitoruje stav vyhlášeného II. povodňového stupně, zajišťuje kontrolu vodoteče a možných nebezpečných naplavenin, zabezpečuje ochranu nemovitostí výstavbou ochranných hrází a čerpá vodu z níže položených míst postižených vodou.