Výjezd jednotky: Únik nebezp. látek na pozemní komunikaci,olej z proražené vany na ulici. Dvorce ul.Na Aleji