Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Dvorce dnes převzala od Moravskoslezského kraje vánoční dárek – nový motorový člun se základním příslušenstvím v hodnotě více jak 350 tisíc Kč.

Hasiči převzali čluny, hydraulická vyprošťovací zařízení a další techniku

Moderní techniku za více než 19 milionů korun z krajského rozpočtu předali v pondělí 12.12.2016 zástupci vedení Moravskoslezského kraje profesionálním i dobrovolným hasičům.

Hasičský záchranný sbor už letos od kraje převzal vybavení za 7,6 milionu korun, nyní k němu přibyla mimo jiné endoskopická kamera k prověření prostor s nesnadným, nebezpečným nebo nemožným přístupem, zařízení pro lokalizaci a detekci zavalených osob v těžko dostupných či zřícených budovách, telemetrické systémy pro monitoring staticky narušených stavebních konstrukcí, 200 kondenzačních vysoušečů a 14 sad figurín s příslušenstvím pro nácvik kardiopulmonální resuscitace. To vše za zhruba 9,73 milionů korun.

 „Když se rozezní zvuk sirény hasičského auta, většina z nás nemá dobrý pocit a pro jistotu se rozhlédne, jestli třeba nehoří dům v sousedství nebo někdo nepotřebuje pomoc. Profesionální i dobrovolné hasiče tento zvuk provází za jejich posláním při záchraně životů a majetku. Tito lidé si zaslouží naši úctu a poděkování. Bez kvalitního vybavení a techniky by se jim pracovalo obtížněji, a proto se snažíme přispět k tomu, aby měli ke své práci spolehlivé partnery a co nejlepší podmínky,“ říká Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje

Techniku převzali i dobrovolní hasiči. Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) předurčené pro zásahy u dopravních nehod s vyproštěním osob a JSDH předurčené pro práci na vodní hladině obdržely osm kompletních sad hydraulických vyprošťovacích zařízení, 10 doplňujících sad a 15 nafukovacích motorových člunů s přívěsy a potřebným vybavením za zhruba 9,3 milionu korun. Čluny byly přiděleny jednotkám na základě provedené analýzy vycházející z dlouhodobých statistických údajů o počtu mimořádných událostí se záchranou lidí a zvířat z vody.

„U předurčených jednotek sboru dobrovolných hasičů letos končí jedna etapa vybavování a začíná další. V první etapě je završen tříletý proces vybavování vyprošťovací technikou pro zásahy u dopravních nehod. To nepochybně – i vzhledem ke zkvalitňující se odborné přípravě – přinese větší efektivitu u těchto mimořádných událostí, kterých je ročně v Moravskoslezském kraji zhruba 2 200, obdobně jako požárů. Rozšíření předurčenosti JSDH o zásahy na vodní hladině v případě povodní s sebou přináší také vyšší nároky na technické vybavení – patnáct sad lodí s motory na podvozcích a nezbytné ochranné prostředky jsou pro tuto činnost základem. Samozřejmě musí následovat i další speciální vybavení, které by mělo být předmětem vybavování v dalším období,“ říká plukovník Vladimír Vlček, ředitel Hasičského záchranného sboru MSK.„Díky Moravskoslezskému kraji dochází i k dovybavení jednotek HZS MSK dýchacími přístroji, speciální technikou pro vyhledávání a záchranu osob a v oblasti ochrany obyvatelstva obnovou filtrů pro ochranu před nebezpečnými látkami a novými vysoušeči, použitelnými při povodních a záplavách. Bez této pomoci by byla úroveň zásahů ve prospěch obyvatel MSK na podstatně nižší úrovni,“ dodává plukovník Vladimír Vlček.