Dvorce – Dvorecké místní spolky pod patronací Sboru dobrovolných hasičů připomněly sté výročí zahájení takzvané Velké války, která vypukla 28. července 1914.

U památníku obětem první světové války bylo o víkendu ve Dvorcích u Bruntálu živo. Občané Dvorců si připomněli sté výročí od vypuknutí první světové války.

Hasiči v sobotu 26. července ve slavnostních uniformách a se spolkovým praporem společně s místními obyvateli položili v odpoledních hodinách věnec se stuhami k pomníku místních padlých a nezvěstných občanů z let 1914 až 1918.

Slavnostní setkání zahájil předseda Dvoreckých dobrovolných hasičů Josef Gajdoš krátkým pietním projevem se vzpomínkou na všechny oběti, které v této válce padly.

Tajemník jednoty Československé obce legionářské Bruntál Pavel Rapušák následně připomněl některé hlavní události tohoto do té doby největšího válečného střetu v dějinách lidstva a poděkoval především všem zúčastněným za starostlivou péči o válečný památník v obci i účast na tomto aktu.

100 VÝROČÍ OD ZAČÁTKU 1. SVĚTÉVÉ VÁLKY.
28. července 1914 vypukla Velká válka ,která byla později označena jako 1. Světová.
Také ze Dvorců museli na rukovat někteří občané do boje za „císaře pána“ Hlavně muži ve věku do 42 let. Mobilizace se nevyhnula téměř žádné rodině .Muži se vraceli domů až do roku 1921.Ne všichni měli to štěstí, aby se mohli vrátit domů do Dvorců. Celkem 79 mužů německých i českých dvoreckých občanů padlo nebo zůstali nezvěstní.
V roce 1921 obec Dvorce postavila pomník na uctění památky dvoreckých obětí této války.
Na financování zhotovení a postavení pomníku se podíleli obyčejní občané tak hlavně místní podnikatelé a živnostníci.
Posední vzpomínková akce na padlé občany Dvorců proběhla v roce 1993 při příležitosti 75. Výročí ukončení 1. Svět. Války, za účasti původních rodáků z Německa i Dvorců. Významně tehdy finančně přispěli na opravu pomníku a okolních zídek. Celou akci tehdy zorganizovalo vedení obce Dvorce.
V sobotu 26.července v předvečer tohoto stého výročí ,zorganizoval Sbor dobrovolných hasičů, Spolek paní a dívek, pěvecký sbor Lobník ,dvorečtí patrioti a Československá obec legionářská Bruntál vzpomínkovou akci položením věnce u pomníku na Olomoucké ulici, těmto padlým dvoreckým občanům. Tohoto aktu se zúčastnili občané ,zástupci spolků, tajemník Čsl. Obce legionářské pan Pavel Rapušák a také poslední dvě původní rodačky paní Inge Škulty paní Renata Rídlová.
Vzpomínkové projevy pronesli starosta SDH pan Bc. Josef Gajdoš a pan Pavel Rapušák.
Po ukončení vzpomínkové akce někteří účastníci poseděli ve zbrojnici na malém besedování s občerstvením.
Dopoledne před kladením věnce provedli členové SDH očištění pomníku a jeho okolí.
Děkuji tímto všem za účast a pomoc na této akci, zvláště oběma rodačkám a panu Pavlovi Ra pušákovi.
Starosta SDH Dvorce Bc. Josef Gajdoš